Biomasa Ovsenik d.o.o.

Jezerska cesta 108d, 4000 Kranj

Alojz Ovsenik, prokurist, Mateja Ovsenik, direktor Stac. telefon: +386 4 25213 77, Mob. telefon: +386 41 756 007, +386 41 344 220 e-pošta: alojz.ovsenik@gmail.com